КОМУНАЛЕЦ ВО ЦЕЛОСТ ГО ОБНОВУВА ПАРКОТ И ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЃОГДЕРЕ

ЈАВНОТО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ ВО ЦЕЛОСТ ГО ОБНОВУВА ПАРКОТ И ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЃОГДЕРЕ

ЈАВНОТО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ ВО ЦЕЛОСТ ГО ОБНОВУВА ПАРКОТ И ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЃОГДЕРЕ

Posted by KanalVizija on Tuesday, August 21, 2018

Можеби ќе ви се допадне