Комуналец ја уредува населбата Бончејца

Во населбата Бончејца комуналците работат на доуредување на просторот околу зградите. Се поставуваат бекатон патеки, ќе се пресејуааат зелените површини, а во договор со жителите ќе се поставуваат клупи. Детски реквизити ќе се поставуваат таму каде што овозможува просторот изведба на детски игралишта.

Комуналец пролетва ќе работи и на обновување на неколку паркови во градов и населените места.

Можеби ќе ви се допадне