Комуналците го доуредуваат паркот на Могилата со цветен расад

Можеби ќе ви се допадне