Бистра вода потече во Дабничкиот канал

Големи количини на отпад се транспортираат до депонијата во Алинци. Каналот беше затрупан со туби, канти, лонци, буриња, Пет амбалажа, облека, обувки, јоргани, па дури и постели и теписи.

Од „Комуналец“, апелираат до граѓаните за било кој отпад, и во било кои количини да се обраќаат до комуналците. Освен редовната линија се организира и друг транспорт кој е бесплатен. „Комуналец“,со цел да ја заштити животната средина дополнително наплаќа само за градежен шут и отпад од градење(мелтер, лепак, стиропор, лајсни и др).

Да научиме дека сиот отпад треба да заврши на депонија, и да создаваме здрава животна средина.

Јавното претпријатие е на располагање секој работен ден од 07:00 до 15:00 ч. за Ваши потреби.
телефон: 048/428-992
info@komunalecprilep.com.mk
presskomunalec@yahoo.com
www.komunalecprilep.com.mk
или во порака на ФБ, ЈКП Комуналец -Прилеп

Можеби ќе ви се допадне