За култура на живеење потребна е свест и совест

И за без пари не ги коростиме услугите за собирање и транспорт на габаритен отпад. Исфрлен кревет во близина на пункт со контејнери во Точила и оставени постели во центарот на градот. Кој може да ја поправи сликата која несовесните граѓани секојднево ја создаваат.

Повикај те 048/428-992, отпадот ќе Ви биде земен од дворовите.

Мораме да се научиме, за било која категорија на отпад обратете се до Комуналец, ќе бидете информирани и услужени. За градежен шут, отпад од градење и др. отпадни материјали од градење, нарачајте контејнер од 5м3 или трактор, или самоиницијативно транспортирај те го до депонијата во Алинци, при влез на капија ќе бидете евидентирани, а услугата за влез е бесплатна.

Можеби ќе ви се допадне