Втора прес конверенција на директорот Јованоски

Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани од ВМРО- ДПМНЕ

Минатава недела одржав прес конференција за да ги запознаам граѓаните од чија наплата се финасираме, но и вработените од „Комуналец“, кои се грижат за чистотата во градот и по чија заслуга, Прилеп, го носи епитетот најчист град и за тоа како претходниот директор Златко Ристески, менаџирал со нивните пари. По сите анализи може да се заклучи дека менаџирал волунтаристички, неодговорно, неекономично, со што го довел претпријатието до банкрот, со блокирана жиро – сметка, со безброј тужби, а со кои тужби се одлеале милионски суми од касата на „Комуналец“.

Во Вашиот штур одговор се вели дека ја замајувам јавноста и се пофаливте со многу инвестиции во „Ваше“ време, наведуваќи дека до 2018 година сте инвестирале во корпи за селекција на отпад, контејнери за отпад, во возила, градежни машини, во преси за балирање и сето тоа собрано изнесува 45 милиони денари за 12 години раководење со најголемото јавно претпријатие. Уште еднаш ќе Ви потенцирам, иако Вие добро знаете што е инвестирано сега од кога сум назначен за в.д директор на „Комуналец“.

Исплатени се 10 милиони денари на вработените за К-15, Јубилени награди, Новогодишен надоместок за 2017 година, пари, кои требало да ги исплати мојот претходник Златко Ристески.

12 милиони денари нелатени пари со години, исплативме на нашите деловни партнери и добавувачи, од вкупно 24 милиони денари, кои ги наталожил вашиот менаџер, со што предизвикал голем број на тужби и извршни налози. Покрај вратените стари 12 милиони денари, навремено сме сервисирале 35 милиони денари од тековното работење, и во моментов„Комуналец“ нема ниту една тужба од деловните партнери.

Исплатено е 3 милиони денари заостанато ДДВ од 2017 година. Вратен е 1 милион денари АВАНС, кој Златко Ристески, го зел за да исплати плата. Платена е 600.000 денари казна, затоа што Вашиот менаџер работел недомаќински и незаконски.

Инвестиравме 4.500.000 денари во нов трактор, 3000 канти за слекција на отпад, 30 контејнери од 1/1 м3, 8 контејнери од 5м3, косилки, комјутери и др.

Сето ова собрано дава износ од 30 милиони денари за само 10 месеци раководење со Комуналец . Или, да споредиме 30 милиони денари за 10 месеци, наспроти 45 милиони за 12 години. Споредбата во доброто менаџирање ја оставам да ја направат граѓаните.

И што е најважно?!

Овие 30 милиони денари се заштедени со позитивно, домаќинско и одговорно раководење, а не кратење на пари од вработените и расфрлање со пари на потполно промашена и економски нерентабилна инвестиција.
Сега сакам точно да разјасниме кој ја замајува јавноста. Дали јас, или Вие, кои кажувате дека деловите што недостигиаат биле обична електрика и требало да се набават при пуштањето на линијата. Според производителот Техникс од Хрватска, од каде што е набавена опремата, ова се деловите кои требало да се набават за таа да профункционира:

ОПРЕМА КОЛИЧИНА ЦЕНА
Кран телескоп пар 1 24.000 Евра
Уред за отворање вреќи пар 1 28.000 Евра
Боксови за сортирање на отпад пар 7*4 31.500 Евра
Контејнерска сортирница пар7*8 56.500 Евра
Сортирни боксови пар 28*250 7.000 Евра
Прифатен транспортер пар 1 25.000 Евра
Транспортер за подигање пар 1 9.000 Евра
Автоматска преса балирка пар 1 82.000 Евра
Префоратор за пет амбалажа пар 1 8.000 Евра
Магнетен сепара. за мет. отпад пар 1 14.000 Евра
Филтер станица пар 1 18.000 Евра
Вентилација и климатизација пар 3*4 500 13.500 Евра
Сепаратор пар 1 4.000 Евра
Разводно управувачки ел. ормар пар 1 32.000 Евра
Управувачки пулт пар 1 12.000 Евра
Управувачки пулт за авт. дози. пар 1 12.000 Евра
Комлетна електро инсталација пар 1 62.000 Евра
Софтвер и видео опрема пар 1 12.000 Евра
Монтажа и пуштање во работа пар 1 45.000 Евра
Обука на персонал пар 1 4.000 Евра
Трошоци за одржување и сервис пар 1 5.000 Евра
ВКУПНО 505.000 Евра

Сите овие наброени работи треба да се набават за линијата да биде комплетна и да профинкционира. Ве прашувам, кој сега ја замајува јавноста дека ова било некаква електрика? Ќе Ве запрашам уште нешто многу поважно, а одговорот треба да го даде вашиот кадар, Златко Ристески.

Зошто купил некомлетна опрема и платил 200.000 евра, и тоа 5 години пред да добие Градежна дозвола за објектот каде што требало да биде сместена опремата? Зошто ја оставил 5 години да стои на отворен простор и предизвикал директна штета од 65.000.оо евра?

Ја сеуште тврдам дека опремата требало да се набави последна, по градбата на халата, бидејќи секоја купена машина што не работи предизвикува штета со своето неработење, а со тоа не го враќа вложениот капитал, а во случајов се работи за период од 5 години. Овие директни и индиректни загуби во инвестиција и неработење, кој ќе им ги надокнади на вработените и модернизирање во услугата за управување со отпад кон граѓаните.

За сите овие предизвикани штети во милионски суми со кое јавното претпријатие беше доведено во тешко економско и оперативно финкционирање, ќе биде поднесена кривична пријава за несовесно и штетно работење.

Можеби ќе ви се допадне