РЕОН – 4

PP 899 АД (тројца работници)

ПОНЕДЕЛНИК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Трајко Николоски„ (само правата од А. Македонски до Леце Котески)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.

“Бул. Маршал Тито„ (од пожарна до мермерен комбинат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.

“Јоле Андоноски„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.

“Биди Маж„ (од судот до пожарна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.

“К. Нацевски – Фетак„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.

“Зеленик„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.

“Тале Христов„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8.

“Андон Слабејко„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9.

“Браќа Нунески„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

“Андон Слабејко„ (од чевл. Борка Левата до мало мовче кај Прилепец)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

“Браќа Бешироски„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.           

“Борка Стеваноски„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.           

“Александар Спиркоски – Џемо„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.           

“Димо Наредникот„ (од Липа до Егејска)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.           

“Ристо Секирчанец„ (од Егејска до Бул М. Тито)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Кузман Јосифоски„ (од слат. Алфа до Егејска)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.

“Арх. Доситеј„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.

“Киро Ристески – Србинот„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Тризла„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.

“Марксова„  (Ѓорче Петров)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.

“Орде Чопела„ (до фонтаната ком дуќани)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.

“Крушевска„

 

71

 

49

49

1

6

50

55

   5.

“Пелистерска„

 

10

 

4

4

0

2

4

6

   6.

“кеј 4-ти Јули„ (од мостот на реката 4-ти јули до В. Карангелески)

 

42

 

25

25

0

2

25

27

   7.

“Пелагонија„

 

29

 

21

21

1

2

22

23

   8.

“Кожуф„

 

9

 

8

8

0

0

8

8

   9.

“Крсте Мисирков„

 

17

 

12

12

0

0

12

12

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТОК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“11-ти Октомври„ (од Плетварец до Ген. Васко Карангелески )

 

296

94

82

82

1

11

83

93

   2.

“Коле Неделкоски„

 

22

14

10

10

0

4

10

14

   3.

“Киро Крстески – Платник„

 

51

33

30

30

0

3

30

33

   4.

“Манчу Матак„

 

23

13

9

9

0

4

9

13

   5.

“Душко Наумоски„

 

20

10

9

9

0

1

9

10

   6.

“Наум Наумоски Борче„

 

15

8

7

7

0

1

7

8

   7.

“Диме Димески„

 

33

24

18

18

0

6

18

24

   8.

“кеј 4-ти Јули„ (од Табана мостот до мостот од Ј. Јорданоски)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9.

“Јоска Јорданоски„ (од Плетварец до мостот на кеј 4-ти Јули)

 

352

 

132

132

2

15

134

147

10.

“Марко Цепенков„

 

47

 

32

32

0

4

32

36

11.

“Црвени Стени„

 

37

 

18

18

0

4

18

22

12.

“кеј 4-ти Јули„ (од мовчето на Ј. Јорданоски до мостот од реката кеј 4-ти Јули кај золошката)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

“Беласица„

 

20

 

7

7

0

1

7

8

14.

“Драган Талески„

 

7

 

1

1

0

1

1

2

15.

“Шар Планина„

 

25

 

16

16

0

5

16

21

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТОК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Јоска Јорданоски„ (од мовчето кај Оглед до игралиштето кај Бонтонот)

 

0

0

0

0

0

0

0

0

   2.

“Цане Илиоски„

 

121

61

53

53

1

7

54

60

   3.

“кеј19-ти Септември„ (од мовчето на Јоска Јорданоски до касарни)

 

19

10

9

9

0

1

9

10

   4.

“Цена Оџоска„

 

8

5

4

4

0

1

4

5

   5.

“Ѓоре Ѓорески„

 

40

23

21

21

0

2

21

23

   6.

“Нада Ламеска„ (Гемиџиска)

 

48

19

12

12

2

5

14

17

   7.

“Победа„

 

33

18

13

13

0

5

13

18

   8.

“Едвард Кардељ„

(Панко Брашнаров)

 

45

18

18

18

0

0

18

18

   9.

“Орде Тодороски – Шемко„

 

57

22

14

14

1

7

15

21

10.

“Благоја Ристиќ Бале„ (Оревоечка)

 

46

21

14

14

0

7

14

21

11.

“Борка Спиркоски„

 

38

13

9

9

0

4

9

13

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

455

210

167

167

4

39

171

206

САБОТА

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“В. Карангелески„ (од мостот кај касарните до крај)

 

178

 

76

76

0

7

76

83

   2.

“Димче Мирчески Бањарот„

 

33

 

18

18

0

6

18

24

   3.

“Целе Павлоски – Џгуре„

 

8

 

3

3

0

3

3

6

   4.

“Димче Костоски – Мирисал„

 

7

 

2

2

0

3

2

5

   5.

“Победа„

 

0

0

0

0

0

0

0

0

   6.

“Павел Шатев„ (Златибор)

 

109

 

30

30

0

17

30

47

   7.

“Благоја Василески„

 

24

 

16

16

0

0

16

16

   8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :