Озеленување за Денот на пролетта на опожарените локации кај манастирот Св.Димитрија

Кај населеното место Селце се одржа акција за пошумување и засадување на садници на опожарените делови на планината Селечка во близина на манастирот Св.Димитрија. Се засадија 2000 садници кои ги обезбеди ООУ„Кочо Рацин“ и конфекцијата Тила, а во акцијата за пошумување беа вклучени ученици од основите училишта, вработените од Македонски шуми, јавните претпријатија, стопанственици и граѓани.

Овошни и украсни садници се засадуваа и во основните училишта „Гоце Делчев“ и „Кире Гаврилоски – Јане“.

Можеби ќе ви се допадне