Обновено детското игралиште во паркот на ул„Ѓорѓи Димитров“

Приоритет на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, е да одржува чисти и уредни паркови, како и нивно обновување.

Целосно е обновено детското игралиште во паркот на ул„Ѓорѓи Димитров“.

Апел до жителите од населбата да ги чуваат општите добра, кои им служат на сите граѓани.

Можеби ќе ви се допадне