Обнова на спортските терени

,,Комуналец’’, продолжува да ги обновува спортските терени низ градов. Деновиве комуналците работеа на спосртките терени во населбите Димо Наредникот и Вишне -типски куќи.

Ред е поедини граѓани да покажат развиена свест и совест и да се залагаат за зачувување, а не за уништување на општите добра кои се корисни за сите.

Можеби ќе ви се допадне