Навиките тешко се менуваат

За било која категорија на отпад, јавете се на тел. 048/428-992, со порака на ФБ страницата на ЈКП„Комуналец“-Прилеп, или емајл: presskomunalec@yahoo.com.

  • Габаритен отпад (мебел од дрво, тапациран мебел, јоги, теписи и др) – не се наплаќа;
  • Градежен шут – трактор 630 денари;
  • Градежен шут – контејнер 5м3, 1360 денари.

Граѓанинот си реновира, и секојдневно изнесува градежен шут.
Тешко ли е да се повика трактор од само 630 денари.

Можеби ќе ви се допадне