Информација за граѓаните

Се информираат граѓаните дека „Комуналец“ започна со прскање на хербицид „Тотал“ на плоштадите, бекатон патеките низ парковите и одредени јавни површини за уништување на плевели и треви. Истиот не е штетен по здравјето на луѓето и животните по праскањето, но граѓаните да внимаваат и да се одбегнува поминување или престој во моментот на прскање.

Можеби ќе ви се допадне