Градежен шут на улица, оставен од реновирање на дуќа

Несоодветното одлагање на градежениот шут, односно сторителот, е пријавен од страна на комуналците до Инспекторатот при ЛС.

Можеби ќе ви се допадне