Дупки осамнаа на местото на украсната туја, тагетисот и ружите на Могилата

Не помина ни една недела од засадувањето на зимзелени растенија и цвеќе на Могилата, а празни дупки веќе зјаат на местата каде имаше засадено растенија.

Фотографиите говорат за нашиот однос кон заедничките добра.

Можеби ќе ви се допадне