Договор-мк

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса

Референца за публикација: BIOREAL 1163/3

Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка на хидраучична автоматска континуална преса во Прилеп, Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА Прекугранична соработка, Грција – Поранешна Република Македонија. Тендерското досие е достапно на веб – страницата на Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп https://komunalecprilep.com.mk/ и исто така, објавено на веб страницата на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/.

Крајниот рок за поднесување на тендерите е 16:00 часот, по Централно европско време, до 16.08.2019.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб страницата на Јавното Комунално претпријатие Комуналец Прилеп: https://komunalecprilep.com.mk/.

Тендерска документација