ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ

Со затоплувањето на времето, комуналците продолжуваат со чистење на излезите од градов. Денеска се чистеше индустриската зона по локаланиот пат од салонот Анита накај Мермерскиот Комбинат. Планот на „Комуналец“, е пролетва да се исчистат сите диви депонии, отпадот по локаланите патишта и излези, со цел да им се овозможи на граѓаните здрава и чиста животна средина.

Но, за сето ова да се постигне потребна е поддршка и соработка со граѓаните и бизнис секторот, но пред се институциите задолжени за спроведување на контроли и казни кон несовесните.

Уште еднаш да напоменеме дека „Комуналец“, работи по девизата дека „Сиот отпад има свое место“. Затоа апелираме отпадот прописно да се пакува на местото на неговото настанување во домаќинствата, а доколку се работи за поголеми количини на биоразградлив отпад( кастрени гранки од дрвја, косена или чистена трева, како и отстранување на стар мебел и теписи да се повикаат службите на 048 / 428 – 992, на емајл: presskomunalec@yahoo.com, или во порака на ФБ страницата, кој отпад се собира, транспортира и депонира бесплатно од страна на „Комуналец“.

Можеби ќе ви се допадне