Категорија

Отпад

ЈКП „Комуналец“: Апелираме на повисока граѓанска свест и правилно одлагање на отпадот.

Градежен шут, стаклена амбалажа, пилевина, биоразградлив отпад од остатоци од правењето на зимница, остатоци од турање на вино, пластични отпадни предмети, отпадни дрва, камен, градинарски и отпад од косење на трева или кастрење на огради и…

Се прави темелно чистење на Дабнички канал

По чистењето со механизација на Дабнички канал, комуналците од денеска започнаа да ги чистат зидовите од каналот и помалите остатоци од отпад кои немало можност да се исчистат со механизација. Покрај ова, Инспекторатот при Локалната…

Се’ поголем број граѓани ја користат услугата на „Комуналец“ за бесплатно подигање на габаритен…

За неполн месец од почетокот на акцијата за собирање на габаритен отпад од домаќинствата, до ЈКП „Комуналец" се обратиле 21 семејство, од чии домови веќе е подигнат и транспортиран најразличен мебел, теписи, покривки, постелнини и други…

Депонија позади Центарот за култура

Се чисти дива депонија позади Центарот за култура „Марко Цепенков“, несовесните ликуваат на себе, комуналците чистат и губат време беспотребно. По три недели од кога е украдена железната ограда од Центарот за култура „Марко Цепенков“…

За 2 недели, 13 домаќинства се обратиле до „Комуналец“

13 домаќинства ги искористиле бесплатните услуги од „Комуналец“ за собирање и транспорт на друг вид на категории на отпад, освен градежен шут, за кој се наплаќа услугата со нарачка на контејнер од 5м3 или трактор од 2м3. Но, и покрај…

Започна транспортот на отпад од Дабнички канал

Неделава, заради работа на транспортните возила за отпад и механизацијата која работи на чистење на Дабнички канал, но и заради исцедокот од отпадот, се замолуваат возачите доколку се во можност да ги одбегнуваат улиците „Кеј 11 септември“…

Се чисти Дабнички канал

Се чисти коритото од Дабнички канал на потегот од вливот во Градска река, па се до населбата „Тризла“, до мостот со ул„Ердован Шабаноски". Пластични предмети, облека, јоги, теписи, палстична амбалажа, израснати трње и дива трева, натоложена…

Повторно се чистат дивите депонии по колскиот пат за Дабница

Над 40 м3 исчистен е отпад од неколкуте диви депонии по патот за Дабница. Овие диви одлагалишта на отпад се исчистија на почетокот на месец мај, но за кратко време, за жал сликата беше повторно иста. Од месното население од населбата…

Бесплатно организирано собирање на габаритен отпад

СООПШТЕНИЕ! ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, ги известува граѓаните дека почнуваќи од 19 август, ќе врши бесплатно организирано собирање на габаритен отпад од домаќинствата, секој четврток, од 7 до 14 часот. Граѓаните потребно е само да

За неполни два месеци од чистењето, Дабички пат и просторот околу споменичното обележје затрупани со…

Не поминаа ниту два месеци од комплетната генералка во населбата Тризла, Дабнички пат и други локации, сликата е разочарувачка. Стар мебел, пластични предмети, остатоци од електрични и електронски апарати, овчји кожи и што ли уште не, се…