Категорија

Отпад

Се исчисти дива депонија во населбата Козле

Со апел до жителите да не се исфрла повеќе отпад во населбата и да внимаваат на својата животна средина, „Комуналец“ чистеше дивата депонија веднаш до куќите. Почест проблем на комуналците е пристапноста до овие диви депонии, кои најчесто…

Се исчистија помали диви депонии зад спортската сала Македонија

Под еден од најубавите паркови и парк шуми во градов, Паркот на револуцијата, несовесни граѓани неконтролирано исфрлиле секаков вид на отпад. „Денеска се чистеја овие диви депонии, но ќе остане мал дел за чистење каде е непристапно на…

Се чисти во населбата Бончејца

Со покачувањето на дневните температури, „Комуналец“ започна и со генрално чистење низ населбите во градов. Во населбата Бончејца се чистат помали диви депонии покрај речнопто корито, и се косат јавни површини, каде е забележливо…

Се чистат дивите депонии над населбата Кузман.

Големи количини отпад се чистат над населбата Кузман, на празниот простор помеѓу куќите и Регионалниот пат. Во населбата ќе се чисти и наредниве денови, зашто количините на исфрлен отпад се големи. Жителите од крајните куќи реагираат на…

Над 150 м3 отпад се чисти зад градскиот базен.

Голема површина со разноразен отпад се чисти по течението на неурбанизираното речно корито веднаш до градкиот базен. Граѓаните од оваа населба подолго време бараа да се исчисти овој простор на кој се исфрлени кревети, пластични предмети,…

Комуналец ја пушти во работа новата автоматска преса

Во присуство на градоначалникот Илија Јованоски, претставници од добавувачот Еко клуб, и стручниот тим од одделението за селекција на отпад, официјално беше пуштена во работа новата автомастска преса за балирање на сите видови рециклирачки…

Олесната работата на комуналците, во погон е новата автоматска преса

Автоматската преса „Комуналец“ ја набави со средства од проектот БИО - РЕАЛ, од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА, Прекугранична соработка со Грција. Финасиската вредност на пресата е 3.690.000 денари. Хоризонталната хидраулична…

Комуналец ги продолжува активностите по масовната акцијата за чистење во општинава.

Во населбата „Точила“ и по кејот на Дабнички канал, „Комуналец“ ги продолжи активностите од минатонеделната акција за чистење во општинава. Со оглед на големите количини на отпад кои се исчистија со ангажирање на механизација од бизнис…

Во Општина Прилеп, успешно заврши акцијата „Администрацијата чисти“

Со добра координација помеѓу Локалната самоупрва, ЈКП„Комуналец“, институциите вклучени во акцијата и со помош на механизација и транспортни возила од бизнис секторот и јавните претпријатија, успешно заврши денешната акција за чистење во…

Денеска „Комуналец“ чистеше помали диви депонии и низ населбата „Кузман 3“ на рид.

Позната е една изрека „Неможат комуналците толку да исчистат, колку што граѓаните можат да извалкаат“, која најверојатно ќе треба да ја преименуваме во: ,,Неможат граѓаните толку да извалкаат, колку што прилепските вредни комуналци можат да…