Категорија

Актуелно

Радоста на градските контејнери

Уметноста врз градските контејнери годинава волонтерски ја изразуваат младите уметници од ЦСЛУ. Кон нивната креативност и инвентивност се вклучи и Александар Јошески, вработен во ЈКП„Комуналец“ - Прилеп. Тој инспириран од дрвото каталпа,…

За култура на живеење потребна е свест и совест

И за без пари не ги коростиме услугите за собирање и транспорт на габаритен отпад. Исфрлен кревет во близина на пункт со контејнери во Точила и оставени постели во центарот на градот. Кој може да ја поправи сликата која несовесните граѓани…

Набавени комунално возило и автоматска преса

Со финасиска помош од ЕУ, набавени комунално возило и автоматска преса за потребите на ,,Комуналец,, во вредност од 121.000 евра. Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ Прилеп, од проектот БИО - РЕАЛ, додели Договор за набавка на…

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Врз основа на одлуките бр.02-2819 од 05.11.2018 и 02-1150/5 од 21.06.2019, донесени од Управниот одбор на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп, за оттуѓување – продажба по пат на…

Обиен сандакот и уништен системот за снабдување со техничка вода во паркот кај Основниот суд.

Утринава, несовесни граѓани очигледно со стручно познавање, го извлекле кабелот од струјата од напојувањето до помпата за притисок на вода. Од овој едениствен бунар се снабдува со вода за полевање парковскиот дел и се полни и филтрира…

Еве ги пајките, за да не се грижат порталите

По објавата на некои портали дека Комуналец не се грижи за пајките во паркот кај Основниот суд, и дека тие подолго време ги нема, еве ги пајките низ попладневни фотографии по ладовината. За да не се мачат порталите, да ги информираме дека…

Реакција на одржаниот прес од ОК на ВМРО ДПМНЕ

За настанувањето на пожарот на депонијата во Алинци, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, ја извести јавноста уште истиот ден. За причините, гаснењето, санирањето од последиците, и сите превземени активности околу пожарот, на последната седница на…

Работилници во Прилеп за бездомни кучиња со познати светски предавачи

Во соработка со RSPCA (Кралско здружение за заштита на животните од суровост) од Англија и АХВ (Агенцијата за храна и ветеринарство), експертот г-дин Брајан Фолкнер e во посета на ЈКП„Комуналец“ - Прилеп и Прифатилиштето за бездомни кучиња.…

СООПШТЕНИЕ !

ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, ги информира и замолува граѓаните кои имаат неплатен долг од  6 и повеќе сметки  кон Комуналец , да се јават во седиштето на  ул,, Александар Македонски,, бр  302, ( стара цвеќара) , со цел да склучат Договор за…