Категорија

Актуелно

Подметнат пожар над депонијата во Алинци, гори сува трева, но не и депонијата.

По дезинформациите кои се појавија во некои од порталите дека гори депонијата во Алинци, од ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, ги информираат граѓаните дека гори околу депонијата во Алинци, но не и депонијата. На пладне, околу 12 и 30 часот од…

СООПШТЕНИЕ!

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, ги информира и замолува граѓаните кои имаат неплатен долг од 6 и повеќе сметки, но и должат по основ на правосилни платни налози кон „Комуналец“, да се јават во седиштето на ул„ Александар Македонски“ бр:302, (стара…

Информација за граѓаните по појавата на движење на кучиња низ градов со сомнителна маркица

Прифатилиштето за кучиња при Ј.К.П. „Комуналец“ Прилеп работи според план и годишна програма, обезбедувајќи здравствена заштита на бездомните кучиња, а тоа вклучува: - Чипирање на левата страна од вратот - Тест Лајшманија - Дехелминтизација…

Ново комунално возило за собирање и транспорт на рециклирачки отпад за прилепски „Комуналец“

Со финансиска помош на ЕУ, ЈКП „Комуналец“ – Прилеп набави ново комунално возило со капацитет од 7+1 м3, чија вредност без ДДВ изнесува 61.494 евра. Со оглед на застарениот возен парк и на тоа што јавното претпријатие последен пат набавило…

Почитувани вработени во ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, и почитувани доброволци

Директорката Ирена Станковска, од нејзино лично име изразува благодарност и почит кон сите Вас, кои несебично, сплотено и пожртвувано изминативе недели учевствувавте во гаснењето на пожарите во Лопатица, Подмол, Тројаци и Плетвар, Рилево и…

Радоста на градските контејнери

Уметноста врз градските контејнери годинава волонтерски ја изразуваат младите уметници од ЦСЛУ. Кон нивната креативност и инвентивност се вклучи и Александар Јошески, вработен во ЈКП„Комуналец“ - Прилеп. Тој инспириран од дрвото каталпа,…

За култура на живеење потребна е свест и совест

И за без пари не ги коростиме услугите за собирање и транспорт на габаритен отпад. Исфрлен кревет во близина на пункт со контејнери во Точила и оставени постели во центарот на градот. Кој може да ја поправи сликата која несовесните граѓани…

Набавени комунално возило и автоматска преса

Со финасиска помош од ЕУ, набавени комунално возило и автоматска преса за потребите на ,,Комуналец,, во вредност од 121.000 евра. Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ Прилеп, од проектот БИО - РЕАЛ, додели Договор за набавка на…

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Врз основа на одлуките бр.02-2819 од 05.11.2018 и 02-1150/5 од 21.06.2019, донесени од Управниот одбор на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп, за оттуѓување – продажба по пат на…