Нова пратка контејнери за селекција на стаклаена амбалажа

Покрај поставените 15 Игло контејнери за селекција на стаклена амбалажа, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, како најдобро претпријатие на ниво на држава за селекција на отпад, доби уште 30 Игло контејнери. Истите ќе бидат поставени во текот на…

Пролетно уредување на парковите во центарот на градот

Центарот на градот со пролетното хортикултурно уредување и менување на тревнатиот дел го добива својот вистински блескав изглед. Се посадува цвеќе од сортата Вербена и Салвија. Беспрекорната чистота на парковите и уредувањето која ја…

Се кастри и обликува зеленилото низ градов

Прилеп, е еден од ретките градови кој изобилува со богато зеленило и стари убави дрвореди. Комуналците, деновиве работат на кастрење и обликување на зеленилото, а ќе се изврши и короење на дрвјата по дрворедите. Кастрењето се врши по…

Со денешната акција за чистење на дивите депонии се транспортираа 200 м3 отпад во депонијата Алинци

Општина Прилеп и сите јавни претпријатија во надлежност на Општината,, како и градежната фирма,,Изофас,, со денешната акција „Општините во Македонија-чистат“, иницијатива на Заедниците на локална самоуправа (ЗЕЛС), денеска исчитија и…

Купишта комунален отпад се чистат од Дабнички завој

Деновиве, оперативата од градежни машини и теретни возила ќе ја чистат месноста Дабнички завој. На оваа локација регистрирани се неколку диви депонии, претежно со мешан комунален отпад. Техничката оператива на ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, врши…