Месечна архива

ноември 2022

Нови корпи

ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, започна со монтажа на нови корпи за отпадоци на Градските гробишта. Се заменуваат со нови старите и дотраени корпи за отпадоци кои подолг период не беа заменети, а дел од нив и нефункционални. Корпите за

Обнова и засејување на зелените површини

Промената на времето создаде поволни услови комуналните работници да продолжат со обнова и засејување на зелените површини низ градов и населените места. Голем дел од уништените зелени површини низ парковите наредниов период, а се

Над 600м3 отпад од Дабничкиот канал се транспортираат до депонијата во Алинци

Иако за многумина оваа објава ќе биде фалба, или со коментар - „Тоа им е работа“, сепак овие текстови се објавуваат со цел едукативно да влијаат на сите нас, но и да дадат реална слика на моменталната состојба со неконтролираното исфрлање

Обнова на спортските терени

,,Комуналец’’, продолжува да ги обновува спортските терени низ градов. Деновиве комуналците работеа на спосртките терени во населбите Димо Наредникот и Вишне -типски куќи. Ред е поедини граѓани да покажат развиена свест и совест и да се