Месечна архива

октомври 2022

Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

ЈКП„Комуналец“-Прилеп, започна со целосно обновување на паркот каде е сместено споменичното обележје на Илка Присаѓанка, Божана Василеска и Благоја Василески, загинати во НОБ. Паркот ќе се уреди со пристапна патека, жардиниерии за

Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

По рачното чистење на камените sидови по Дабнички канал, од треви, троскот и шипови, „ЈКП Комуналец“ - Прилеп, од денес врши чистење со градежни машини накоритото на потегот од мостот кај касарната, до вливот со Оревоечка река. По ова ќе

Секојдневна слика по кејот

Се замолуваат граѓаните кои гравитираат со своите живеалишта околу Дабничкиот канал, да не го оставаат исчистениот отпад од дворовите по кејот, зашто истиот го подига ,,Комуналец" од домовите. Оставениот отпад од граѓаните на јавните

Чистење на Дабничкиот канал

Според оперативниот план за работа, комуналните работници повторно го чистат Дабничкиот канал на потегот од мостот кај касарната, до вливот во Оревоечка река. Со рачен алат се чистат камените sидови од трева, коров и шипови. По ова

Интерактивно предавање

Вработени од Прифатилиштето за бездомни кучиња, по повод „Светскиот ден на животните“, одржаа интерактивно предавање и запознавање на групи ученици од ОУ„Кире Гаврилоски“, и СОУ„Орде Чопела“, ветеринарна струка. Учениците беа запознати со