Месечна архива

мај 2022

Градежен отпад во контењер

И покрај апелите на комуналците да не се исфрла градежен шут во контејнерите, и понатаму оваа појава никако да запре. Граѓанинот е забележан и фотографиран како исфрла отпад во контејнерите на пунктот кај катната гаража. Истиот е

Општина Прилеп со години го држи приматот во селекција на отпадни материјали

Според официјалните податоци од Пакомак за 2021, Општина Прилеп, е далеку пред другите градови во селектирањето на отпадот. Прилепски Комуналец, само преку Пакомак, има регистрирано 126.950 тони селектиран отпад од пластика, 570.340 тони

Се гради нов парк на ул„Лазо Филипоски“

По долгогодишно барање и инсистирање од жителите од ул„Лазо Филипоски“, комуналците во соработка со Локалната самоуправа започнаа со изградба и уредување на парк, каде месното население има веќе изградено параклис. Паркот се гради со

Комуналците продолжуваат со чистење на Дабнички канал

По чистењето на дел од Дабничкиот канал во населбата Тризла, комуналците продолжуваат со чистење на каналот од мостот кај касарната, до вливот во Оревоечка река. Се чистат камените ѕидови од разноразни плевели, трње и шипови, а по ова ќе

Локалната самоуправа и „Комуналец“, го враќаат приматот за најчиста општина

Се чисти Дабничкиот канал од населбата Тризла, до мостот кај касарната, а потоа чистењето ќе продолжи и до вливот на каналот во Оревоечка река. Акцијата за чистење е по налог на Локалната самоуправа, а ја спроведува ЈКП„Комуналец“, -