Годишна архива

2021

Генерално чистење на обиколницата и излезот во Варош

Од денеска, комуналците започнаа со чистење на обиколницата од кај Жито Прилеп, и излезот во Варош. На овој потег подолго време не е извршено темелно чистење. По локалниот пат направени се голем број диви депонии каде се исфрлени големи

Kомуналците засадауваа дрвја во паркот шума на Могилата

Денеска, комуналците продлжија со засадување на дрвја на потегот позади споменикот Жена борец, во паркот шума на Могилата. Се засадија дрвја од видот црвен даб, јавор и бела бреза. Со оглед на тоа што поголемиот дел од дрвјата на

Комуналците засадија бреза покрај Градската река

На потегот од мостот кај ОУ„Кочо Рацин“ до мостот Табана, денеска комуналците засадуваат дрвја од видот бела бреза.Заради оштетување на дрвјата и кршење на истите, новозасадените дрвја ќе бидат заштитени. Локалната самоуправа и

Се исчисти една од дивите депонии на патот за Езеро

Иако депонијата под касарна на крајот од куќите се чисти редовно, овој празен простор постојано се затрупува со разноразен отпад. Стари алишта, градежен материјал, биоразградлив градинарски отпад, отпад од домаќинство, и што ли уште не,

ОД 1 ДЕКЕМВРИ ќеса за пазарење во маркетите и продавниците ќе чини 15 денари

Од утре, ќеса за пазарење во маркетите и продавниците ќе чини 15 денари, согласно новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување. Исто така, за првпат се воведува и забрана за еднократна употреба на пластично пакување во

Се доградува и проширува Прифатилиштето за згрижување на бездомни кучиња.

Со цел да се подобрат условите за престој на заловените кучиња, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, го доуредува дворното место и боксовите за престој. Прекубројната популација на бездомните кучиња во општинава по заловувањето се сместуваат во

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, со измени на директорското место

Рубин Абрашоски, е нов в.д директор на Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ - Прилеп. Градоначалникот Борче Јовчески, изборот го направи од постојните вработени во препријатието, каде Абрашоски, изминативе 16 години е докажан

НЕсОВЕСНО ОДНЕСУВАЊЕ

И покрај заложбите на комуналците комплексот „Езеро“ да стане беспрекорно чисто место за посетителите, и покрај молбите за совесно однесување, и правилно одлагање на отпадоците од страна на посетителите, состојбата утрово беше ваква:

Со голема комуналска акција, светна комплексот „Езеро“

Денеска, комуналците спроведоја голема акција за чистење на Спортско рекреативниот центар „Езеро“. Исчистени се сите пешачки патеки, спортскиот терен, паркинг местата, зелените и земјените површини. Се чистеја отпадоци, огромни количини на