Месечна архива

ноември 2021

ОД 1 ДЕКЕМВРИ ќеса за пазарење во маркетите и продавниците ќе чини 15 денари

Од утре, ќеса за пазарење во маркетите и продавниците ќе чини 15 денари, согласно новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување. Исто така, за првпат се воведува и забрана за еднократна употреба на пластично пакување во

Се доградува и проширува Прифатилиштето за згрижување на бездомни кучиња.

Со цел да се подобрат условите за престој на заловените кучиња, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, го доуредува дворното место и боксовите за престој. Прекубројната популација на бездомните кучиња во општинава по заловувањето се сместуваат во

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, со измени на директорското место

Рубин Абрашоски, е нов в.д директор на Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ - Прилеп. Градоначалникот Борче Јовчески, изборот го направи од постојните вработени во препријатието, каде Абрашоски, изминативе 16 години е докажан

НЕсОВЕСНО ОДНЕСУВАЊЕ

И покрај заложбите на комуналците комплексот „Езеро“ да стане беспрекорно чисто место за посетителите, и покрај молбите за совесно однесување, и правилно одлагање на отпадоците од страна на посетителите, состојбата утрово беше ваква:

Со голема комуналска акција, светна комплексот „Езеро“

Денеска, комуналците спроведоја голема акција за чистење на Спортско рекреативниот центар „Езеро“. Исчистени се сите пешачки патеки, спортскиот терен, паркинг местата, зелените и земјените површини. Се чистеја отпадоци, огромни количини на

Липа, даб и јавор, засадуваат комуналците на повеќе локации во градов

Прилеп, е еден од ретките градови во државава каде се води посебна грижа и внимание за зеленилото. Според Зелениот регистар кој го води „Комуналец“, Општина Прилеп, располага со 4.307 високостеблести дрвја, и 845 нискостеблести зимзелени

честит 3-ти Ноември

Вработените од ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Ви го честитаат 3-ти Ноември, Денот на конечното ослободување на градот. Нека им е вечна слава на сите паднати борци!