Месечна архива

август 2021

Се обновува детскиот парк и спортското игралиште во населбата Рид

Со нова кована ограда, обновување на спортските реквизити, и нова комунална опрема, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, го обновува детскиот рекреативен парк и спортското игралиште во населбата Рид. По највата од „Комуналец“, дека годинава ќе

Комуналец во соработка со месното население работи на обновување на уште еден парк на Рид

Паркот на ул„Мечкин Камен“ и спојот со ул„Трети ноември“ комплетно се реновира. За потребите на паркот ископан е нов бунар за техничка вода. Паркот е ограден од безбедносни причини, воедно се работи на обновување на тревнатата површина и

Повторно се чисти Дабнички канал

Со градежни машини и рачен алат, Дабничкииот канал темелно се исчисти пред месец и половина, кога огромни количини отпад се транспортираа до депонијата во Алинци. Но, и покрај сите заложби на комуналците да овозможат чиста животна средина,