Месечна архива

јуни 2021

Комуналците ги привршуваат градежните работи во паркот Врбејско маало

По поставувањето на линијата за техничка вода која ќе се користи за полевање на паркот, изведбата на осветлувањето и патеките, комуналците започнаа со монтирање на комуналната инфраструктура. Паркот содржи и детски забавни реквизити за

Се чисти коритото од Дабнички канал

Комуналците започнаа со темелно чистење на отпадот од Дабнички канал, како и чистење на треви и троскот од камените зидови по каналот. По ова ќе се пристапи со машинско чистење и собирање на отпад и тиња од коритото, а по исцедувањето