Месечна архива

јуни 2021

Над 250м3 отпад се транспортира од дивата депинија над касарната

Иако оваа локација низ годините комуналците ја чистат на неколку наврати, лошата навика на одредени граѓани за исфрлање на отпад на диви депонии никако да престане. Отпадот се исфрла до самите куќи на крајот од улицата „Ердован

Комплетно обновен паркот во Врбејско маало

Со засадувањето на туја смарагд, црвенолисна украсна слива и жолт јасен, заврши комплетната обнова на паркот во Врбејско маало. Паркот содржи бекатон патеки, зелени површини, детско игралиште за најмладите, комунална инфраструктура,

Селекцијата на отпад кај граѓаните се зголемува

Селекцијата на отпад кај граѓаните се зголемува, но одредени правни субјекти сеуште вешто ја избегнуваат законската обврска. И додека граѓаните создаваат навики за селекција на отпад во две канти по системот на собирање „врата до

Бистра вода потече во Дабничкиот канал

Големи количини на отпад се транспортираат до депонијата во Алинци. Каналот беше затрупан со туби, канти, лонци, буриња, Пет амбалажа, облека, обувки, јоргани, па дури и постели и теписи. Од „Комуналец“, апелираат до граѓаните за било

Нови липи

По булеварот се засадуваат нови садници липа. Работата на комуналците е олеснета со набавката на новите машини и алати за оперативната работа.

Продолжува чистењето на Дабнички канал

По темелното чистење на камените sидови од Дабнички канал, кои беа обраснати со разни плевели, комуналците продолжуваат со механизација да го чистат речното корито. А, во него, нема што нема. Стари лонци, пластични буриња, јоргани, облека,

По врнежите, падна дотраената гранка во паркот кај Основниот суд

По укажување на инжењерите за хортикултура дека дрвото е со скапана срцевнина и веднаш мора да се демонтира куќарката направена врз гранките, рано утрово една од поголемите гранки падна. Дрвената куќарка беше одмонтирана во текот на

Отпадот оставен на јавна површина со денови, сопственикот непознат

Повеќе од една недела комуналците чекаа да се јави сопственикот на отпадот собран во над 300 вреќи и оставен на јавна површина и да се консултира како да постапи со отпадот, дали и кога треба да нарача контејнер од 5м3, да го исфрли во

Преполни контејнери со камен и градежен шут до паркот кај Основниот суд

И покрај поставениот контејнер од 5м3 кој зјае празен, непознати сторители ги наполниле контејнерите од 1м3 со огромни камења и друг градежен материјал, кои служат за одлагање на комунален отпад за околните станбени згради. Ваквите