Годишна архива

2021

Бистра вода потече во Дабничкиот канал

Големи количини на отпад се транспортираат до депонијата во Алинци. Каналот беше затрупан со туби, канти, лонци, буриња, Пет амбалажа, облека, обувки, јоргани, па дури и постели и теписи. Од „Комуналец“, апелираат до граѓаните за било

Нови липи

По булеварот се засадуваат нови садници липа. Работата на комуналците е олеснета со набавката на новите машини и алати за оперативната работа.

Продолжува чистењето на Дабнички канал

По темелното чистење на камените sидови од Дабнички канал, кои беа обраснати со разни плевели, комуналците продолжуваат со механизација да го чистат речното корито. А, во него, нема што нема. Стари лонци, пластични буриња, јоргани, облека,

По врнежите, падна дотраената гранка во паркот кај Основниот суд

По укажување на инжењерите за хортикултура дека дрвото е со скапана срцевнина и веднаш мора да се демонтира куќарката направена врз гранките, рано утрово една од поголемите гранки падна. Дрвената куќарка беше одмонтирана во текот на

Отпадот оставен на јавна површина со денови, сопственикот непознат

Повеќе од една недела комуналците чекаа да се јави сопственикот на отпадот собран во над 300 вреќи и оставен на јавна површина и да се консултира како да постапи со отпадот, дали и кога треба да нарача контејнер од 5м3, да го исфрли во

Преполни контејнери со камен и градежен шут до паркот кај Основниот суд

И покрај поставениот контејнер од 5м3 кој зјае празен, непознати сторители ги наполниле контејнерите од 1м3 со огромни камења и друг градежен материјал, кои служат за одлагање на комунален отпад за околните станбени згради. Ваквите

Комуналците ги привршуваат градежните работи во паркот Врбејско маало

По поставувањето на линијата за техничка вода која ќе се користи за полевање на паркот, изведбата на осветлувањето и патеките, комуналците започнаа со монтирање на комуналната инфраструктура. Паркот содржи и детски забавни реквизити за

Се чисти коритото од Дабнички канал

Комуналците започнаа со темелно чистење на отпадот од Дабнички канал, како и чистење на треви и троскот од камените зидови по каналот. По ова ќе се пристапи со машинско чистење и собирање на отпад и тиња од коритото, а по исцедувањето

Известување

ЈКП „Комуналец“ -Прилеп, ги известува жителите од општина Прилеп, корисници на услугите, дека од 31. 05. 2021 година, вработените од Одделението за подигање на отпад од домаќинствата, започнуваат со работа од 06:00 часот. Согласно