Месечна архива

декември 2020

Соопштение

Почитувани сограѓани! Ве информираме дека ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, за Новогодишните празници ќе работи со вообичаената практика. Отпадот од домовите ќе се собира редоследно по денови, согласно Програмата за работа. Доколку се

Кога отпадот си го исфрлаш во „сопствениот’ двор

Иако на десетина метри има поставено контејнери несовесните граѓани отпадот го исфрлааат на парцелата од овој сега за сега напуштен објект од сопствениците во стригиот центар на градот, до бизнис центарот. Градежен шут, стаклена амбалажа,