Годишна архива

2020

Се чистат диви депонии во и околу населбата Тризла

И покрај нашите многубројни апели и молби за правилно третирање и управување со отпадот до одредени граѓани ниту стигнуваат пораките, ниту молбите. Се чини дека сеедно им е како изгледа нашиот град, нашата животна средина, местото во кое…

Зимски цветен расад

Комуналец продолжува со своите активности за разубавување на градов користејќи го последното есенско сонце. Се засадува зимски цветен расад во цветните алеи, паралено се уредува просторот на шеталиштата по булеварот.

Соопштение

Почитувани сограѓани! Со оглед на состојбата со Ковид 19 во која се најдува нашава општина и секојдневниот пораст на заразени од вирусот, Ве информираме дека ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, ги почитува сите преопораки од Комисијата за заразни…

Селекцијата на отпад го прави градов препознатлив во заштитата на животната средина

Над 100 тони балирана пластика е складирана и чека за продажба и транспорт. Сега балирањето оди многу полесно и побрзо со оглед на тоа што ,, Комуналец,, ја користи новата автоматска 50 тонска преса, набевана со проектот „БИО - РЕАЛ“ со…

Денешна слика во Вишне маало по Дабнички канал

И покрај апелите од „Комуналец“ за совесно и коректно однесување во собирањето и управувањето со комуналниот отпад и градежниот шут, се чини, дека поедини граѓани никако не сакаат да слушнат дека секој отпад си има свое место. Ова е…

Комуналец го уредува Булеваот и улицата Прилепски бранители

Со баз трева, „Комуналец“ започна со уредување на булеварските централни ленти. Планирано е по ова да се продолжи и со хортикултурно уредување на жардиниерите вдолж булеварот и на улицата „Прилепски бранители“, а воедно потребно е и…

Нов В.Д директор на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп

Почитувани! Ве информираме дека од денес за нов В.Д директор на ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, е поставен Даре Цветаноски, досегашен раководител на Секторот за ЈПП паркови и зеленило.Цветаноски, по вокација е инженер по хортикултура, а својот…

Отчет на постигнатото и сработеното од В.д директорката Ирена Станковска

В.д. директорката Ирена Станковска, го раководеше Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ - Прилеп, во периодот од 8.01.2019 до 16.10.2020. Во овој период комуналното претпријатие редовно го сервисираше оперативниот план, како и…

Фотографиите говорат

Ул„Леце Котески“ до рампата од железничката пруга, контејнер има на 10 метри. Комуналците го искосија и исчистија просторот.