Месечна архива

ноември 2019

Се кастрат дотраените гранки од дрвјата кај Градскиот саат

Со цел комплетно хортикултурно преуредување на паркот кај Градскиот саат се кастрат дрвјата. На дел од нив целосно е оштетена срцевината заради нивнта старост. Стручните служби велат дека иако со ова кастрење ќе се продолжи уште малку…