Месечна архива

септември 2019

Се’ поголем број граѓани ја користат услугата на „Комуналец“ за бесплатно подигање на габаритен…

За неполн месец од почетокот на акцијата за собирање на габаритен отпад од домаќинствата, до ЈКП „Комуналец" се обратиле 21 семејство, од чии домови веќе е подигнат и транспортиран најразличен мебел, теписи, покривки, постелнини и други…

Радоста на градските контејнери

Уметноста врз градските контејнери годинава волонтерски ја изразуваат младите уметници од ЦСЛУ. Кон нивната креативност и инвентивност се вклучи и Александар Јошески, вработен во ЈКП„Комуналец“ - Прилеп. Тој инспириран од дрвото каталпа,…

По барање од ЈП за ПУП се кастрат и обликуваат дрвјата ул„Петта прилепска“

Се кастрат и обликуваат дрвјата вдолж улицата „Петта прилепска“, со цел безбеден и сигурен патен градски сообраќај. Со набавката на новите автобуси од страна на Локалната самоуправа и редовната линија на овој патен правец, се јави потреба…