Месечна архива

март 2019

Комуналци чистат и со години нечепнати депонии

Во саботата, со кординарана акција помеѓу Комуналец и бизнис секторот, собрани се и депонирани во депонијата Алинци 175 м3 отпад, од една од поголемите диви депонии која се најдува до самите куќи во населбата Рид, односно на крајот од…