Месечна архива

септември 2018

Во Центарот за деца со церебрална парализа, се уреди и дворната површина.

Како општестевено одговорно претпријатие, „Комуналец“ помогна во уредувањето на дворот во Центарот за деца со церебрална парализа. Освен ова, се исчисти и површината позади Центарот од некогашните преработувачки капацитети. Се замолуваат…

Големи количини oтпад се чисти во населбата Вишне 2.

По чистењето на дивите депонии над касарната, „Комуналец“, ја чисти дивата депонија во населбата Вишне 2 на крајот од ул„Димче Мирчески - Бањарот“. Големи количини од мешан комунален отпад и градежен шут, обраснат со трње и капини се чисти…

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, истакнат како позитивен пример во подмирувањето на давачките кон УЈП…

Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукареска, градоначалникот на Општина Прилеп, Илија Јованоски, претседателот на Советот на Општина Прилеп, Миле Талески и пратеничката Кети Смилеска, го посетија Јавното комунално претријатие…

16-ти септември, Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка

Во текот на викендов, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, ќе се вклучи во акцијата организирана од Локалната самоуправа по повод Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка. „Комуналец“ ќе го одбележи денот со тоа што ќе чисти диви депонии на…

Преуредување на одредени делови низ градов

Должни сме  да објасниме пред  јавноста што  работиме и кои се причините за преуредување на одредени делови низ градов. Централниот дел на улицата „Димо Наредникот“ е граден и пуштен во употреба во 2009 година. Од самиот старт со работа…