Месечна архива

мај 2018

АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ

Контејнерите по Јавно приметните површини се поставени за дуќаните и помалите бизниси, а по некаде и за станарите од зградите. И покрај тоа што, Комуналец, редовно ги подига контејнерите во текот на денот, а одредени релации се подигаат и…

Се доуредува со трева центарот на градот

Завршуваат активностите за уредување во централното градсо подрачје со баз трева. Изминатиов период комуналците посветија поголемо внимание на делови од парковите каде беше уништена тревата од несовесни граѓани или оштетена и застарена.…

Второ косење на зелените површини во Градската река

Со оглед на влажноста која ја има во текот на целата година, зелените површини во речното корито одсекогаш претставувале еден од поголемите проблеми на комуналците. Започна и второто косење на градската река од мостот кај населбата Димо…

Само една недела по чистењето, Дабнички канал затрупан со отпад

Не поимина ни една недела од чистењето на Дабнички канал,а во него, и по горниот дел од коритото е расфрлано купишта отпад. Од ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, апелираат до граѓаните и ги замолуваат, сиот отпад без разлика на количните, освен…

Според Пакомак, прилепски Комуналец е прв во Македонија со селкција на отпад.

Според официјалните податоци од Пакомак, Прилеп, е далеку пред другите градови во селектирањето на отпадот. Во 2107 год. прилепски Комуналец, само преку Пакомак има регистрирано 936 тони селектиран отпад од пакување. Во табеларниот приказ…

Заврши изградбата на стационар за кучиња

Завршија активностите за изградба на стационар за кучиња. Истиот е веќе комплетно направен, по сите стандарди и прописи за изградба на објекти од ваков карактер. Изградена е амбулантна просторија за нивен прифат, лекување и хируршки…

Картонски корпи за институции за селекција на хартија

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, од Пакомак, доби картонски корпи за селекција на хартија и отпад од пакување. Сите заинтересирани институции и фирми кои сакаат да ја селектираат хартијата во нивните простории да се обратат во канцелариите на…

Нова пратка контејнери за селекција на стаклаена амбалажа

Покрај поставените 15 Игло контејнери за селекција на стаклена амбалажа, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, како најдобро претпријатие на ниво на држава за селекција на отпад, доби уште 30 Игло контејнери. Истите ќе бидат поставени во текот на…

Пролетно уредување на парковите во центарот на градот

Центарот на градот со пролетното хортикултурно уредување и менување на тревнатиот дел го добива својот вистински блескав изглед. Се посадува цвеќе од сортата Вербена и Салвија. Беспрекорната чистота на парковите и уредувањето која ја…

Се кастри и обликува зеленилото низ градов

Прилеп, е еден од ретките градови кој изобилува со богато зеленило и стари убави дрвореди. Комуналците, деновиве работат на кастрење и обликување на зеленилото, а ќе се изврши и короење на дрвјата по дрворедите. Кастрењето се врши по…