Месечна архива

мај 2018

Се косат проблематичните делови од речното корито

Висока трева, шамак, троскот, трње и друго, косат комуналците од малото пешачко мовче кај ОУ„Коре Граврилоски - Јане“ накај градскиот базен, и од мостот во населбата „Димо Наредникот“ до подвозникот. Со оглед на влажноста во речното корито…

Пред Велигден, комплетно исчистени и уредени гробиштата

Иако, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, редовно ги чисти и одржува Старите и Нови градски гробишта, посебно внимание се обрнува пред големите православни празници. Комплетно беа искосени Старите и Нови градски гробишта, се изврши целосно чистење на…

Интензивирање на соработката со колективните постапувачи со отпад

Интензивирање на соработката на колективните постапувачи со отпад и на јавните комуналните претпијатија во функција на успешно управување со отпадот и постигнување на националните цели Работилницата се одржи во Стопанската комора на…

Обновување на паркот кај Градскиот саат

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, продолжува со своите активности за уредување на парковите во центарот на градот. Моментално, комуналците работат на обновување на тревнатиот дел во паркот кај Градскиот саат. Парковите во центарот на градот се…

Издупчен нов бунар за технолошка вода на ул„Петта прилепска“

Со издашност од 7 литри вода во секунда и на длабочина од 90 метри, деновиве е издупчен нов бунар на ул„Петта прилепска“. Бунарот е ископан за потребите на паркот и населбата Марино маало, кој е со површина од 10 илјади метри квадратни.

Средба на в.д директорт Звонко Јованоски со новинарите

На денешната средба со новинарите, в.д. директорт Звонко Јованоски, ги запозна новинарите со реализираните и планираните активности во делот на селекцијата на отпад. „Според официјалните податоци од Пакомак, Прилеп, е далеку пред другите…

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, со неколку активности се вклучува во одбележувањето на Светскиот ден…

Акцијата за чистење на дивите депонии, која во континуитет ќе се одвива околу еден месец, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп и Локаланата самоуправа, ја посветуваат на вчерашниот ден, Светскиот ден на планетата Земја. Во светот, а и кај нас, се…

Канти за селекција на отпад и во населените места

1073 канти за слекција на отпад со вкупно 582 корисници изминатиов период ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, распредели во населените места: Ерекеовци, Беровци, Алинци, Кадино село, Галичани, Тополчани, Веселчани, Загорани, Ново Лагово Старо Лагово и…

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, набави контејнери за мешан комунален отпад

Комуналец, започна со менување на постоечките застарени контејнери за мешан комунален отпад од централното градско подрачје. Ќе се замнеуваат контејнерите и во неколку населби каде е забележано оштетување и застареност на истите. Со ова…