Медиуми
Комуна
Повеќе...
 
Зенит

Златко Ристески уште четири години ќе го води “Комуналец”


Јавна фирма функционира како приватна

ОД 26 април 2005 година за директор на ЈП „Комуналец“ е Златко Ристески. До ден денес, Комуналец го трасира патот на јавното претпријатие кое со покажаната дисциплина од страна на вработените, со дадената услуга на граѓаните и со одличниот развој многумина велат дека функционира како приватна фирма.

Акцент на уредување на Точила каде годинава ќе ги насочите силите?

Во селекцијата на отпадот и изградбата на капелата. Нема да трпи и градбата на паркови, согласно плановите. Ќе се доуреди населбата “Димо Наредникот” со фонтанска жардињера на двонасочната улица. Ќе продолжи градбата на маалски паркови во градот и во селата. Ќе се освежат постојните паркови, а партерно ќе се уредува населбата “Точила”. Хортикултурно ќе се уредуваат централните жардињерки на “Точила 3”. Размислуваме за дополнителни количества технолошка вода. Можеби годинава за сметка на сите овие работи ќе трпи набавката на возниот парк. Но, в година мораме да се насочиме и во тој дел.
Повеќе...
 
Зенит

Прилепски комуналец пример за ЈП.

Интервју: Златко Ристески – директор на ЈКП„Комуналец“ Прилеп

Секогаш е расположен да ве прими, како ќе ве испрати, дознавате по посетата. Претпазлив и смирен во првите пет минути, додека да образложлите за што сте го посетиле. Потоа ви дава брзи одговори, сакајќи да ви каже дека има и други обврски. Спремен да помогне во ситуации во кои не се бара преку леб-погача. Кога неговиот префинет инстинкт, кој малкумина го препознаваат, дознава дека сте дојдени по погачата, може да ве остави и без леб. Но сепак, доколку барањата се издржани, помога во рамките на своите можности. Ги сака  вредните и работливите  луге, визионерите, оние кои влечат напред и не се занимаваат со тоа што било назад. Сака креативни луге, кои својата идеја знаат да ја образложат во најмалку 5  минути. Таков е Златко Ристески - директор на ЈКП„Комуналец“ некои велат премногу строг, други ја оправдуваат неговата можеби, вродена суровост. Ристески во трите години од неговото директорување докажа дека проблемот кај Јавните претпријатија е во менаџерскиот тим, а не во вработените. Тој вели, дека добар менаџер е оној кој вработува, а не оној кој испушта работници. Заради заложбите за уреден и чист град, комуналците се ловорисаа со третономевриска. Зенит има повод да направи лаф-муабет со  директорот Ристески, кој од пропаднато ЈП, прави модерна комунална фирма.
Повеќе...
 
Трибина

Трибина  „Отпад, опасности и придобивки“

Трибина на тема „Отпад, опасности и придобивки“ се одржа во организација на Локалната самоуправа, ЈКП„Комуналец“ и УСАИД од прокетот за рециклирање на пластика. Целта на Трибината беше Усогласувањето со политиката на ЕУ во областа на животната средина, особено со политиката за управување со отпад. Европските стандарди претставуваат можност за реализација на одредени промени во однесувањето на производството и во потрошувачката, но и постигнување општо разбирање за отпадот како извор на загадување, од една страна, но и како ресурс на материјали и енергенси, од друга страна. На трибината учество зедоа претставници од бизнис секторот-создавачи на комерцијален и индустриски отпад. Претставници од Здравствените организации-произведувачи на медицински отпад, претставници од РЕЦ и УСАИД, државни службеници од ресорните министерства и претставници од ЈКП„Комуналец“ од Прилеп.

Повеќе...
 
Зенит

Недостиг од нафта

Додека  повекето Комунални претпријатија од Македонија се соочуваат со недостиг од нафта, па не го собираат и транспортираат сметот, прилепски комуналец со навремена реакција и добра организација сега за сега не чувствува недостаток од деривати. Од таму уверуваат дека Прилепчани ќе бидат редовно сервисирани во делот на изнесувањето на куќниот и индустрискиот отпад. Со полна пареа работи И тешката механизација на Депонијата Алинци.
Повеќе...
 
Повеќе Артикли...


СТРАНА 4 ОД 5