Информации
Директор

 

Директор

Г-дин Златко Ристески

Повеќе...
 
Сектори и подсектори

 СЕКТОРИ
 ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
 ПРАВЕН СЕКТОР
 ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВЕН СЕКТОР

 

 ПОДСЕКТОРИ
 АОП СЛУЖБА
 НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА
 СТАРИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА
 ДООЕЛ „ТЕРМИНАЛ“
 
Сектор за пристап до информации

тел/факс: 048/428-992
службен моб: 071/340-213

Повеќе...