Дејности
Контењери за отпад

ЈКП„Комуналец“ во соработка со Локалната самоуправа, инсталираше 50 нови контејнери за мешан отпад и уште 32 контејнери со нов облик за ПЕТ амбалажа.

Повеќе...
 
Миење на улиците

Комуналец не го напушта приматот.

Повеќе...
 
Кастрење дрвореди
Липите и дивите костени се обликуваат.
Повеќе...
 
Механичарска работилница

Со сопствен труд од врабитените ,се штедат пари за скапи набавки.

Повеќе...
 
Одржување на гробиштата
Големи површини на навите градски гробишта - големи маки за Комуналец.
Повеќе...
 


СТРАНА 2 ОД 3