Паркови
Парк и Пазар во населбата Тапани

Продолжуваат активностите на Јавните претпријатија во Прилеп. Во населбата Тапани на една парцела која е во сопственост на општината, Комуналец гради маалски парк, додека јавното препријатие прави  дисперзиран Пазар за потребите на населението.

Повеќе...
 
Марино маало

Нов парк во населбата Марино маало.

Повеќе...
 
Врбеско маало

Од корен обновен паркот во Врбеско маало.

Повеќе...
 
Селце

И Селце со парк.

Повеќе...
 
под Могила

Секое слободно место - малски парк.

Повеќе...
 


СТРАНА 2 ОД 6