Паркови
Коњари

Коњарци добија парк.

Повеќе...
 
Чачорица

За една недела од неговата најава,комуналците го привршуваат паркот во населбата Чачорица.

Повеќе...
 
ул.„Мице Козар“

Кај Педано два парка..

Повеќе...
 
Варош

Хортикултурно се уредува амфитетатрот во Варош.

Повеќе...
 


СТРАНА 6 ОД 6