Паркови
Отворен паркот на кракот од улицата Мице Козар
На свечен начин, во присуство на жителите од населбата Тризла беше пуштен во употреба паркот на кракот од улицата „Мице Козар“. Ова е трет парк на оваа урбанизирана улица, а 6-ти во населбата Тризла. Маалските паркови ги гради Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ на барање на граѓаните.
Повеќе...
 
Парк кај судот

Комуналците го доуредија  паркот кај судот. Завршени се сите земјени и хортикултурниу работи. Веке овој парк со никнувањето на тревата  го добива својот естетски изглед.

Повеќе...
 
Парк на ул„Мице Козар“ кон Тризла

Уште еден парк на ул„Мице Козар“ кон населбата Тризла.

Повеќе...
 
Детско игралиште и на спроти ОУ„Кире Гаврилоски“

Уште една дива депонија наспроти ОУ„Кире Гаврилоски“, прераснува во зелена површина и детско игралиште.

Повеќе...
 
Мало паркче во населбата Вишне

Со самоиницијатаива на младите од населбата Вишне се гради мало паркче во населбата Вишне. Ова е прв случај каде каде жителите самоиницијативно ја уредуваат парцелата. Сите трошоци за паркот се на ЈКП„Комуналец“ и Локалната самоуправа, додека младите од оваа населба учествуваат со работна рака.

Повеќе...
 


СТРАНА 1 ОД 6