Проекти на Влада на РМ
Комуналец ги започна проектите од Владата

181 сезонски работник кој ќе ги плака Владата на република Македонија ќе се ангажираат во ЈКП„Комуналец“. Ова Јавно претпријатие конкурираше со 6 проекти кои ги одобри Владата. Наредниве 6 месеци ќе се работи на нов премер и катастер на Новите градски гробишта, воедно ќе се превземат поголеми градежни работи и темелно чистење на  гробиштата.

Повеќе...
 


СТРАНА 2 ОД 2