Проекти на Влада на РМ
Се работи на повеќе улици со ангажираните проектни работници
Со несмален интензитет продолжуваат работите за уредување и чистење низ градов. Дополнителните работници кои се ангажираа со Владините проекти работат на повеќе локации во градов.
Повеќе...
 
По втор пат годинава се чистат диви депонии
Од 6-те опшстински проекти кои ги доби Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ од Владата, два се однесуваат на чистење на Диви депонии од градежен шут околу градот и еден на чистење на диви депонии од мешан отпад во Ромската населба Тризла.
Повеќе...
 
Интензивно се чистат проблематичните делови од градските реки
Градското речно корито кое врви низ центарот на градот со површина од 35 илјади метри квадратни се одржува беспрекорно. Таму еднаш неделно се врши косење, а чистењето е секојдневно.
Повеќе...
 
Повторно се чисти Дабничка река
Проблемот со речното корито на Дабничка река никако да се реши. Иако Локалната самоуправа и ЈКП„ Комуналец„ редовно еднаш годишно врши темелно чистење на речното корито, тоа повторно се засипува од поедини несовесни граѓани.
Повеќе...
 
Темелно се чисти населбата Варош

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, деновиве со засилени екипи работи на темелно чистење во населбата Варош.

Повеќе...
 


СТРАНА 1 ОД 2