Капитални проекти
Могила

Ревитализација на спортско рекреативен и културен центар Могила.

Повеќе...
 
Петта прилепска

Петта прилепска по теркот на Европските метрополи

Повеќе...
 
Населба Димо Наредникот

Локалната Самоуправа и Јавното Комунално претпријатие „Комуналец“ по идеен проект од ЈП за ПУП започнаа да го уредуваат комплексот Димо Наредникот. Таму ќе се работи наредниов период, а целта е партерно да се поврзе Димо Наредникот со паркот кај Основниот суд.

Повеќе...
 


СТРАНА 2 ОД 2