Директорот Ристески на терен со договорните работници

Градска река, Нови и Стари гробишта, ромски гробишта, 26 улици, диви депонии, во запоставени периферни населби, се работи насекаде со цел да се искористи работната сила од 181 работник кој ги плаќа Владата на РМ за шест месеци.

Директорот Златко Ристески со цел правилно насоцување на новите работници, подобра дисциплина, но и да може да ги запознае прокетно вработените е редовно на терен.

Ристески вели дека овие проекти ќе биле од голема корист за општните. Со добра организација, без могу напор да се исчисти се она што неможе да се постигне со постојните работници.

 
Од Комуналец се оптимисти дека наредниве 6 месеци градот ќе добие потполно нова чистота. За овие прокети Комуналец ке потроши и сопствени средства, но од таму се надеваат дека свеста и совеста кај граѓаните ќе се подигне уште на повисоко ниво, со цел еднаш сработеното да не се чисти повеќе. Инаку сеуште Прилеп важи за најчист град во РМ.