Сектор за пристап до информации

тел/факс: 048/428-992
службен моб: 071/340-213

Во секторот за пристап до информации од јавен карактер  е вработено едно лице. Лилјана Силјаноска е портпаролот  на ЈКП „Комуналец“ која секојдневно комуницира со сите локални медиуми, а кога се работи за поголеми проекти и со националните медиуми.

Закон за слободен пристап до информации

Барање

Жалба

 

Инаку од формирањето на овој сектор, архивирани се сите извршени работи во фото и видео материал, со што, се создава една богата архива за развојот и измените во градот.