ул.„Цане Kоњарец“

Парк на улицата „Цане Kоњарец“.

     По барање на Урбаната заедница Корзо, ЈКП„Комуналец“ изгради парк на јавна површина на ул„Цане Конјарец“.

Паркот е изведен на крајот од улицата на тријаголникот каде се вкрстуваат повеќе улици со цел граѓаните да можат да го користат истиот и од соседните маала. Изградена е пешачка патека околу паркот со цел заштита на пешаците. Напревени се внатрешни бехатон патеки ,поставени клупи и детски реквизити и богато хортикултурно уредување.


Инаку од Локалната самоуправа пред да биде изграден паркот поставен е нов слој асфалт по целата должина на Цане Конњарец. Маалските паркови Комуналец и Локалната самоуправа ги градат по барање на грагани или на Урбаните заедници.