Нов парк во населбата Рид

 

 

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, гради нов парк во населбата Рид на површина од 700 м2.

Паркот опфаќа бехатон патеки и тротоар, детско игралиште, урбана опрема и тревната површина. Инвестицијата е на Локалната самоуправа и ЈКП„Комуналец“.