Нов парк во Кадино село

 

 

Со површина од 400 м2 и инвестиција од 196.000 ден. ЈКП„Комуналец“ - Прилеп и Локалната самоуправа изградија парк во населенеото место Кадино село.

Изведени се бехатон патеки, направени се дестки игралишта со нишалки и клацкалици, поставени клупи за одмор и релаксација и тревната површина.

Во месец март завршени се уште два парка во населените места Ново Лагово и Галичани.